Wednesday, May 9, 2012

" ඉනාමලුවේ සබ්බේ ලබං ජාතකය "

ක වැසි සමයක ශ්‍රී ලංකා දේශයේ උපන් ගෞතම බුදුන් දඹුලානා නුවර වැඩවසන සමයේ  භූමි දේපලට අග්‍ර වූ ඉනාමළුවේ සුමංගල ද එම දඹුලානාරාමයේම වැඩ සිටී.

එක් කාන්තිමත් උදෑසනක කරුණා ඇස පැළද ලෝකය බලන කල්හී උන්වහන්සේ දුටුවේ දඹුලානාරාමය ගල පහළ ඉනාමලුවේ සුමංගල ශෝකීව දෑස් රතුකරගෙන වරක් හඩා ඉන්පසු සිනාසෙන ආකාරයයි. . එතැනට වැඩම කළ ගෞතම බුදුන් ඉනාමලුවගෙන් අසා සිටිවේ කිමක් නිසා දුක්වන්නේද  කිමක් නිසා සිනාසෙන්නෙ ද යන්නයි.

ඉනාමලුව බුදුන් ඉදි​රියේ කඳුළු ගලන රතුවූ දෑසින් යුතුව කියා සිටියේ " ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස අපගේ දඹලුනාරාමය ආසන්නයේ හම්බයන් විසින් පැලක් අටවා ඇති බවයි. එය මගේ හිතට මහත් වූ වේදනාවකි. අපි මෙහි වැඩවාසය කරනු ලැබුවේ සිංහ පෝතකයන් මෙනි. දැන් ටික දිනකින් අපගේ ආරමයද ඔවුන් විසින් අල්ලා ගනු ඇත යනුවෙන් මහා බියක් මගේ හිත පෙළයි."

ඒ නිසාම මට එය වෙත සරළ බූමිතෙල් බෝම්බයක් ගැසීමටම සිතයි ස්වාමීනි. කොළඹා දේශය අධිපති වූ රාජධිරාජපක්ෂ නරේන්ද්‍රයානන් අපට මේ ​හම්බකැල එළවා දැමීම සේනාව එවා ඇත. ඔවුන් තවත් සැනෙකින් මෙතැනට පැමිණෙනු ඇත.

මේ හම්බ පැළ ඇටවූ නිසා ඇතිවූ ධර්ම සංවේගයෙන් මම හැඩුවෙමි ස්වාමීනි... සේනාව පැමිණි පසු නැවත අත්පත් කර ගැනීමේ සතුටින් සිනාසුනෙමි ස්වාමීනි.

​ගෞතම බුදුන් දෙවරක් ඉනාමළුව වටේ කැරකී මෙසේ වඳාලහ.

" දුක් නොවන්න ඉනාමළුව, ඔබ භූමි සම්බන්ධ කරණයේ ප්‍රවීණෙයෙකි"  යැයි පවසා ඉනාමළුවේ සුමංගලට පෙර ආත්මභවයක මෙවැනි සිදුවීමක් ගැන උන්වහන්​සේ දේශණාකලහ.

එකල ද දඹුලාන පුරයට අධිපති ඔබ සුමංගල.ඔබ වැඩවාසය කළ භවන ආසන්නයේ තවත් එනැනි කණ්ඩලම තරු භවක් සාදන්නට යන බව අසා ඔබ මහත් භීතියට පත්විය. ඔබගේ මනසට ​ඊ සරක වේගයෙන් පැමිණි අදහස් වූයේ එම භවන ඉදිකරන ආකාරයත්, ඒ අසන්නයේ වෙසෙන සතා සීපාවට සිදුවන හානියත්

"අන්න හරි ස්වාමීණි"   යැයි මැදින් පැන සුමංගල කීය.

නැත සුමංගල ඔබට පළමුව මතකය ආවේ අද මෙන්ම භූමි දූර්ංභූත වීමේ සිතුවිල්ලයි. ඉන්පසු ඔබ ඔබගේ තීක්ෂණ භූමිඥානය මෙහෙයවා දැවැන්ත සේනාවක් සංවිධානය කළහ. එයට සැදහවත් සිල්වත් උපාසක උපාසිකාවන් සියල්ලෝම ඔබ සමග වූහ.

දින ගතවිය ඔබ කිනම් බාධක පැමිණියද නොසෙල්වී සිටියහ. අවසානයේ අලුත්ම අලුත් බෙන්ස් කු​රුල්ලෙක් ඔබ අභිමුවට ඉගිල්ලී ආහ. ඉන් කලකට පසු කණ්ඩලම බවනේ සැප ඇදක්ද ඔබට වෙන්කෙරුණි. එවට ඔබ අද සිනාසුනු ලෙසම සිනාසිය. උපාසක උපාසිකා ඇත්තන් ද එදාද අවසානයේ සාදූ නඳ දෙමින් ඔබගේ ඥානය පිළිබඳ ධර්මප්‍රීතිය පත්වූහ.


කියා බුදුන් නැවත දඹුලානාරාමයේ මස්ථක ගලට ගැගූහ. සුමංගල ඒ අසලින් යන තරුණ උපාසිකාවටක ඇසක් ගසා බුදුන් පසුපසු වැටුනහ .